«

»

touko 14

Suomelle huomautus jätedirektiivin täytäntöönpanosta

Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Komissio on tänään lähettänyt Suomelle EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan ns. perustellun lausunnon jätedirektiivin vaatimusten puutteellisesta sisällyttämisestä Suomen lainsäädäntöön.

 

Komissio kehottaa Suomea viemään päätökseen toimenpiteet jätteitä koskevan EU:n direktiivin saattamiseksi osaksi lainsäädäntöään.

Jätedirektiivin liitteeseen II tehdyssä muutoksessa (komission direktiivi (EU) 2015/1127 ja siihen tehty oikaisu) esitetään luettelo toimista jätteen hyödyntämiseksi energiana.

Paikalliset ilmasto-olosuhteet vaikuttavat EU:ssa energiamääriin, joita kiinteiden yhdyskuntajätteiden prosessointiin tarkoitetut polttolaitokset voivat teknisesti käyttää tai tuottaa.

Sen vuoksi direktiivissä vahvistetaan näiden laitosten energiatehokkuuden laskentakaava, jota korjataan ilmasto-olosuhteiden mukaan ilmastokorjauskertoimen avulla.

Suomen piti saattaa direktiivin edellyttämät säännökset voimaan viimeistään 31. heinäkuuta 2016.

Ilmastokorjauskerrointa koskevaa säännöstä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä Manner-Suomen osalta, mitä on perusteltu Suomen ilmasto-olosuhteilla.

Komissio ei löydä olemassa olevan näytön perusteella perusteita täytäntöönpanon laiminlyönnille.

Komissio lähetti asiasta Suomelle virallisen ilmoituksen syyskuussa 2016, ja nyt se lähettää menettelyn seuraavan vaiheen varoituksen eli perustellun lausunnon.

Lähde: Ec.europa.eu

 

1 kommentti

  1. erkki hämäläinen

    Vain kaksi kirjainta ja vaikeudet alkoivat,tämän huuhailun mukana loppuu elintarvikekauppojen elintarvikkeiden jakelu vähempiosaisille ns.hyväntekemiseen kun siitä valmistetaan tulevaisuudessa energiaa

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: